תעריפים וחישוב עלויות השכרה

1. השכרה חד פעמית
השכרה חד פעמית הכוללת תשלום דמי שחרור אופניים וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
ניתן לרכישה באפליקציה בלבד.​

מחיר ותעריף השכרה חד פעמית:

דמי שחרור אופניים

 

 

+

 תעריף לדקה או חלק ממנה

4 ₪     

אופניים רגילים –  0.2 ₪

אופניים חשמליים – 0.6 ₪

דוגמאות לחישוב עלות כוללת:
1. דמי שחרור אופניים (4 ₪) + 30 דקות רכיבה באופניים רגילים (30X0.2=6 ₪)   סה”כ 10 ₪
2. דמי שחרור אופניים (4 ₪) + 30 דקות רכיבה באופניים חשמליים (30X0.6=18 ₪ )   סה”כ 22 ₪

2. מנוי תלת חודשי / מנוי שנתי
מנוי לתקופה של שלושה חודשים / מנוי לשנה.
אופניים רגילים – שחרור ורכיבה ללא עלות נוספת (מעבר למחיר המנוי).
יש לשים לב לשאר תנאי השימוש.
מנוי זה מאפשר רכיבות רצופות במשך 30 דקות כל אחת ללא הגבלה למשך תקופת המנוי, בין רכיבה לרכיבה חייבת להיות הפסקה בת 10 דקות, בהן האופניים הוחזרו לתחנת העגינה וננעלה כראוי.
במידה ולא החזרתם את האופניים אל אחת מתחנות ירופאן או אם עשיתם הפסקה של פחות מ-10 דקות, תחויבו בהתאם לזמן הרכיבה המצטבר (ראו פירוט בטבלה).
אופניים חשמליים – שחרור האופניים ללא עלות, שאר החיוב בחיוב מוזל בגין דקות רכיבה בפועל.

מחירים ותעריפים מנוי תלת-חודשי:

מחיר המנוי

 תעריף לדקה או חלק ממנה

מחיר רגיל: 132 ₪

מחיר למחזיק כרטיס “ירושלמי” : 99 ₪ 

אופניים רגילים:

עד 30 דקות: ללא חיוב נוסף. כל דקת רכיבה נוספת או חלק ממנה – 0.2 ₪

אופניים חשמליים:

כל דקת רכיבה או חלק ממנה: 0.4 ₪

מחירים ותעריפים מנוי שנתי:

מחיר המנוי

תעריף לדקה או חלק ממנה

מחיר רגיל: 360

מחיר למחזיק כרטיס “ירושלמי” : 270 ₪ 

אופניים רגילים:

עד 30 דקות: ללא חיוב נוסף. כל דקת רכיבה נוספת או חלק ממנה – 0.2 ₪

אופניים חשמליים:

כל דקת רכיבה או חלק ממנה: 0.4 ₪

דוגמאות לחישוב עלות כוללת לבעלי מנוי תלת-חודשי / שנתי:
1. דמי שחרור אופניים (0 ₪) + 30 דקות רכיבה באופניים רגילים ללא חיוב נוסף
2. דמי שחרור אופניים (0 ₪) + 30 דקות רכיבה באופניים חשמליים (30X0.4=12 ₪ )   סה”כ 12 ₪

 

Skip to content